Blog

7188 SAYILI “YARGI REFORMU KANUNU” İLE CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GETİRİLEN BİR YENİLİK OLARAK “BASİT YARGILAMA USULÜ” Kamuoyunda “Yargı Reformu Paketi” olarak bilinen 7188 sayılı “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile hukukumuza getirilen yeniliklerden biri de “Basit Yargılama Usulüdür”. 7188 sayılı......

7188 SAYILI YARGI REFORMU KANUNUYLA GETİRİLEN YENİLİKLERDEN BİRİ OLARAK “SERİ MUHAKEME USULÜ” 7188 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mülga 250’nci maddesi yeniden düzenlenerek hukukumuzda ilk kez uygulanacak olan “seri yargılama usulü” getirilmiştir. Seri yargılama usulü, dünyada birçok benzer uygulaması olan ceza adaletinin......